wappen_3

Schrader Family Association e.V.

Hoe onderzoek ik de voorgeschiedenis van mijn familie Schrader?

Inhoud

Inlichtingen

Uw naam is Schrader, u hebt Schrader wortels of u bent op een andere manier verbonden met deze naam?

Bent u geïnteresseerd in uw eigen wortels en op zoek naar hulp bij het onderzoek naar uw Schrader voorouders?

 Het Familienverband Schrader kan u helpen!

Waarmee beginnen - een paar vereisten

In het begin is genealogisch onderzoek als het zoeken naar een speld in een hooiberg. De Schrader families  zijn geen uitzondering.

“Mijn naam is Karl Mustermann. Mijn overleden moeder was een geboren Schrader uit Maagdenburg. Ik ben geïnteresseerd in mijn Schrader wortels!” Kunt u mij helpen?

 

Dit is soms hoe het eigen familieonderzoek begint.

Het is duidelijk dat dit niet de ideale manier is om met onderzoek te beginnen. U moet over betrouwbare gegevens beschikken voordat u begint. De regel is: hoe meer, hoe beter en zo ver mogelijk terug.

Een goede start is met data van geboorte, huwelijk en overlijden terug te gaan tot de grootouders, of nog beter, tot de overgrootouders.

Hoe concreter de informatie is die bij een verzoek kan worden verstrekt, hoe sneller het mogelijk is een spoor van de voorouders in plaats en tijd te vinden.

Het kleine verschil!

De archivaris zal u helpen en begeleiden waar nodig.

Bent u geen lid?

Het “Familienverband Schrader e.V.” uit 1920 beperkt zijn hulp niet tot zijn leden!

Andere genealogen kunnen ook contact opnemen met de vereniging en “externe inlichtingen” inwinnen.

Ahnenforschung lebt von Dialog und Teilen; dieser Grundsatz wird im Verband gelebt.

Externe vragen aan het Familienverband Schrader

Het archief van het Familienverband is in beperkte mate ook toegankelijk voor niet-leden voor familie-onderzoeksdoeleinden.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de archivaris van het Schrader Familienverband. (archivar@familienverband-schrader.de).

Voor de ondersteuning van niet-leden wordt  in principe een onkostenvergoeding gevraagd.

De verwerking van externe verzoeken geschiedt derhalve in twee stappen:

  1. het zoeken naar verwijzingen en bronnen in de eigen inventarissen van de vereniging geschiedt is in eerste instantie kosteloos. Er wordt nagegaan of van de bronnen überhaupt bruikbare vondsten kunnen worden verwacht. De onderzoeker ontvangt een tussentijds verslag over de resultaten, met een raming van de tijd en moeite die nodig zijn om de vindplaatsen te achterhalen en te evalueren.
  2. het Familienverband Schrader zal een vergoeding vragen voor de evaluatie en de verwerking van de vindplaatsen, afhankelijk van de tijd en de omvang van de te evalueren vindplaatsen. Indien de onderzoeker instemt met de betaling van de onkostenvergoeding, zullen de verdere onderzoeken en de evaluatie van de vondsten worden voortgezet en zal een samenvattend eindrapport worden opgesteld. Dit verslag zal dan vergezeld gaan van de factuur voor de vergoeding.
  1. De correspondentie met de aanvragers verloopt altijd via e-mail.

Op verzoek van de aanvrager of in geval van bijzonder uitgebreide resultaten kan het eindverslag ook per post worden toegezonden.