wappen_3

Schrader Family Association e.V.

de vereniging

Inhoud

Het Familienverband Schrader is een vereniging van mensen die allen de naam Schrader dragen of met die naam geboren zijn.

De afzonderlijke leden zijn niet allemaal familie van elkaar, maar zijn toch met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke naam en de oorsprong uit de streek rond Braunschweig.

Binnen de familievereniging Schrader worden alle personen die kunnen worden teruggevoerd op een gemeenschappelijke oudste voorouder, ingedeeld in een tak.

De tak is genoemd naar de geboorteplaats van deze oudste voorvader.

De  namen van de takken zijn dus altijd geografische aanduidingen die de plaats van herkomst van de desbetreffende tak aangeven. Binnen de vereniging wordt dit toegevoegd aan de familienaam Schrader (b.v. Schrader-Ottleben) als een extra naam (dubbele naam) om de   leden met dezelfde naam beter te onderscheiden, maar het heeft geen juridische betekenis.

Gebaseerd op het idee van de verenigende oorspronkelijke tak, worden alle leden van de vereniging intern aangesproken als nichten en neven.

Geschiedenis

Het lijkt een curiositeit  dat de familienaam “Schrader” tot het einde van de 18e eeuw nauwelijks voorkwam buiten de driehoek van de steden Kassel, Maagdenburg en Celle (Schradergebied).

In de 19e eeuw kwam hierin, mede door de afschaffing van het lijfeigenschap, en daardoor de grotere bewegingsvrijheid in het Duitse Rijk,  geleidelijk verandering.

Wie de verspreiding van de naam Schrader vandaag bekijkt, vindt dragers ervan natuurlijk vooral in Duitsland, maar ook in alle delen van de wereld, van Noord- en Zuid-Amerika tot Australië.

Dit is onder meer te wijten aan verschillende emigratiegolven, vaak gedreven door economische tegenspoed.

Genealogisch onderzoek was vroeger het domein van adellijke families, voor wie kwesties van afstamming en het vaak daarmee verbonden erfrecht van essentieel belang waren. Met de opkomst van de bourgeoisie kregen echter ook de families uit de rijkere middenklasse steeds meer belangstelling voor hun geschiedenis.

Als gevolg daarvan begon een breed genealogisch onderzoek, ook in enkele welgestelde Schrader-takken.

Het takken overschrijdende Schrader-onderzoek vindt zijn oorsprong in 1902, toen Arthur Schrader-Rottmers en Richard Schrader-Hornburg onafhankelijk van elkaar onderzoek begonnen te doen naar hun takken.

Kort daarna wijdden ook Dr. Emil Schrader-Badeleben en, vanaf 1909, Otto Schrader-Königslutter zich aan genealogisch onderzoek.

In die tijd werd het mogelijk geacht dat alle Schrader-takken met intensief onderzoek konden worden teruggevoerd op een gemeenschappelijke voorouder.

Na de Eerste Wereldoorlog, in 1919 en 1920, vormden de Schrader-onderzoekers Richard Schrader-Hornburg, Dr. Hans Schrader-Thale en Hermann Schrader-Derenburg een kleine werkgroep, waaraan Emil Schrader-Badeleben zijn archiefstukken van 1909-11 overdroeg.

Nadat het materiaal over de familiegeschiedenis in eerste instantie via circulatie was uitgewisseld, ontstond al snel de wens om elkaar persoonlijk te ontmoeten.

Op 27 december 1920 ontmoetten de neven Richard, Hans en Hermann elkaar in Berlijn-Spandau.

Zij besloten het Familienverband op te richten en noemden deze bijeenkomst de eerste familiedag. Daarna bestond het Familienverband aanvankelijk als een vereniging zonder rechtsbevoegdheid.

Als gevolg van de snelle toename van het aantal leden werden de door Hans Schrader-Thale voorgestelde statuten aangenomen op de 2e familiedag te Berlijn in 1921, waarin in § 2 Berlijn als zetel van de vereniging werd vermeld.

Volgens § 3 kon iedereen die door afstamming of huwelijk de naam Schrader kreeg, lid worden.

 

Op 4 februari 1922 werd het Familienverband ingeschreven bij het kantongerecht Berlin-Mitte en na 1945 bij het kantongerecht Berlin-Charlottenburg, dat toen in de westelijke sector lag.

Een nieuwe versie van de statuten werd goedgekeurd op de 26e familiedag op 23 mei 1968.

De belangrijkste verandering was de verplaatsing van de vestigingsplaats naar Braunschweig, d.w.z. naar het centrum van het “Schrader-gebied”.

De inschrijving in Berlijn werd na 47 jaar doorgehaald, en op 20.05.1969 werd zij bij de Arrondissementsrechtbank van Braunschweig ingeschreven onder nr. VR 2664.

Een andere belangrijke wijziging was de uitbreiding van het lidmaatschap tot de echtgenoten van een geboren Schrader en de Schrader-nakomelingen in de vrouwelijke lijn.

Doelstellingen, taken, statuten

De statuten van de geregistreerde vereniging vormen de basis van het werk van de Familievereniging Schrade r e.V.

Uittreksel

                                  § 2 Doel:

“De vereniging, die in 1911 werd geïnitieerd en in 1920 werd opgericht onder de naam “Familievereniging Schrader”, heeft ten doel het aanmoedigen van familie-historisch onderzoek naar alle families met de naam Schrader, ook met adelspredikaat of andere toevoegingen, het doorgeven van de resultaten van het onderzoek aan de nakomelingen, het promoten van de leden van de vereniging en het cultiveren van het idee van saamhorigheid. De vereniging is politiek en denominatief onafhankelijk.”

Bron: Statuten van de Schrader Familievereniging e.V.

pdf-file
Satzung alt_B_500
Eerste druk van de statuten 1921

Raad van Bestuur

Vorsitzender:
Harald Schrader (Sippe Quedlinburg)
Langenfelde 142, 24159 Kiel
Email: vorsitzender@familienverband-schrader.de

Stellv. Vorsitzender
Klaus Schrader (Sippe Groß-Gleidingen)
Aidenried-Pähl

Schriftführerin:
z.Zt. unbesetzt

Archivar:
Bernd Schrader (Sippe Ottleben-Ausleben)
Wolfratshausen
Email: archivar@familienverband-schrader.de

Schatzmeisterin:
Janka Schrader (Sippe Magdeburg)
Fürstenwalde

Heroldsmeister:
z.Zt. unbesetzt

Raad van Advies

Anneliese Schrader (Sippe Königslutter)
Quedlinburg

Dr. Georg T. Schrader (Sippe Jerxheim*)
Weimar

(* vorläufig)

Gert R. Schrader (Sippe Magdeburg)

Schiffmühle
webmaster@familienverband-schrader.de

Joop Schrader (Sippe Breischen)
Stompwijk/ Niederlande

Het wapenschild van de vereniging

schrader-verbandswappen_B_1000

Het wapen van het  “Familienverband Schrader “werd voor het eerst gepubliceerd in 1930.

Het bevat elementen uit de wapenschilden van verschillende Schrader-takken.

De basis is het “motto” met de Latijnse heraldische wapenspreuk gewikkeld in eikentakken: “familia roboris radix”, in het Duits: Die Familie (ist) die Wurzel der Stärke oder: die Familie (ist) die Wurzel des Stammes.

Op het motto staat het driehoekige schild met een graanvork, staande op  drie bergtoppen, vergezeld van twee zespuntige sterren.

Het schild wordt vastgehouden door twee krijgshaftige, rechtopstaande dieren, een leeuw (links) en een griffioen (rechts). Van de vijf helmen, elk met helmklep en kuif, rusten de drie middelste op het schild, de buitenste op de poot en de muil van de  schildhouder.

“De vijf helmen met hun helmversieringen symboliseren het oorspronkelijke vijfkoppige bestuur van onze vereniging. De voorzitter en zijn plaatsvervanger, de archivaris en de heraldisch meester, alsmede de penningmeester. Aangezien de archivaris en de plaatsvervanger van de voorzitter samen worden gesymboliseerd door een helm, net zoals in de geschiedenis van onze familievereniging de archivaris vaak tegelijk de plaatsvervanger van de voorzitter was, wordt de adviesraad ook vertegenwoordigd door een helm. De blik van de bestuursleden is gericht op de graanschoof en op de sterren die erbij staan, d.w.z. op alle leden van de vereniging.”

Secured By miniOrange