wappen_3

Schrader Family Association e.V.

Welkomstwoord van de voorzitter

Lieve bases en neven,

U bevindt zich nu in het ledengedeelte van ons nieuw ontworpen internetportaal.

Zo’n met paswoord beveiligde ruimte is iets totaal nieuws voor ons. Tot nu toe hadden we alleen publieke toegang tot onze website.
Ik ben blij dat u zich hebt aangemeld en dat u kennis wilt maken met de vele vernieuwingen die nu voor ons openstaan.
Het is voor mij belangrijk dat wij de vele mogelijkheden die de nieuwe website van de Gezinsbond biedt om onze interne communicatie te optimaliseren, ontdekken en benutten.

Nu hebben wij toegang tot de digitale ruimten zonder welke moderne gegevensuitwisseling nauwelijks voorstelbaar is. Dit kan ons als kleine vereniging met ongeveer 100 leden ten goede komen.

In pandemievrije jaren zijn we altijd één keer per jaar samengekomen voor onze traditionele familiedag.
In de regel neemt een derde van de leden van de vereniging deel.
Het contact met de rest blijft beperkt tot de jaarlijkse nieuwsbrief, de uitnodiging voor de familiedag en de kerstbrief.

In de toekomst hopen wij dat wij de leden met wie wij op de familiedag niet kunnen spreken, dichter bij onze vereniging kunnen brengen met behulp van onze aanwezigheid op internet.

Voor iedereen: de interne ruimte biedt interessante informatie die onze samenhang kan versterken. Bijvoorbeeld onder de rubriek “Persoonlijk/Familie”: lijsten van onze leden, leeftijds- en huwelijksjubilea, notities over familienieuws (geboorte, huwelijk, overlijden).
Dit zou onthullende informatie zijn, maar ook notities over professionele carrières, bijvoorbeeld.
In het geval van dergelijk persoonlijk nieuws nemen wij uiteraard alle relevante bepalingen van de nationaal toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming in acht.

Het medium is net zo ondersteunend voor genealogische onderwerpen.
Zo zou onze archivaris, Vetter Bernd, zijn deskundigheid over fundamentele vraagstukken intern kunnen delen om het gewenste kennisniveau aan alle leden over te brengen. te informeren.
Hetzelfde geldt voor algemene verenigingsaangelegenheden.
Ik hoop dat deze uitwisseling een informatief multiplicatoreffect zal hebben dat ons zal helpen, dat de tevredenheid van onze leden zal versterken en dat onze samenhang zal versterken.

Ik kan deze korte groet niet afsluiten zonder mijn dank uit te spreken aan de twee leden van de Vereniging die de volledige herinrichting van ons internetportaal meer dan twee jaar lang hebben gepland en gerealiseerd, en dat met veel tijd en veel persoonlijke energie: Vetter Gert (Raad van Advies) is verantwoordelijk voor de gehele technische voorbereiding, Vetter Bernd (Archivaris) voor het redactionele werk en de coördinatie.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)