wappen_3

Schrader Family Association e.V.

Onderzoek

Inhalt

Overzicht

Het onderzoek naar de Schrader-families is een van de hoofdtaken van het Familienverband. Daartoe wordt al 100 jaar lang informatie verzameld, geordend en bewaard in de archieven. De resultaten van het onderzoek worden regelmatig gepubliceerd in de “Mitteilungshefte” van het Familienverband en ook gearchiveerd.

Door vragen en bijdragen van leden en door externe vragen van genealogen uit de hele wereld wordt het bestand voortdurend aangevuld en gecorrigeerd. Ook deze worden opgenomen in het archief en leidt eventueel tot nieuwe publicaties.

Een rij planken in de oude archiefruimte
Een rij planken in de nieuwe archiefruimte

Onderzoekswerkzaamheden

De basis van het onderzoek werd gevormd door uitgebreide familiearchieven en documenten van de leden, alsmede primaire en secundaire bronnen uit archieven en bibliotheken.

Sinds de oprichting van het Familienverband hebben onze verenigingsleden bij overheidsdiensten en in archieven en kerkelijke registers gezocht naar informatie die direct of indirect met de naam Schrader in verband kan worden gebracht. In het begin concentreerde de zoektocht zich op het Schradergebied  en rond de woonplaatsen van de leden van de vereniging. Later werden andere regio’s toegevoegd wanneer specifiek onderzoek dit vereiste.

Van de resultaten van elk onderzoek werden zogenoemde “uittreksels“ gemaakt – aanvankelijk handgeschreven lijsten met de resultaten, b.v. een uittreksel uit het “Derenburgse kerkboek 1655-1722”. Elk daarin gevonden gegeven werd vervolgens gepubliceerd als een zogenoemde bouwsteen.

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was een breekpunt: de mensen hadden andere, existentiële zorgen. Met de opdeling van Duitsland ging de directe toegang tot veel kerken en archieven in het Schradergebied, belangrijk voor het onderzoek, verloren. Het papier voor de publicatie van nieuwe bulletins ontbrak; de recente geschiedenis kan dus ook worden afgeleid uit de reeks publicaties van nieuwe bulletins. De regelmatige publicatie van gegevens werd opgeschort; na veel moeite kon uiteindelijk in 1999 een afzonderlijk deel worden gepubliceerd met alleen de resterende verzamelde gegevens.

Het onderzoekswerk is vandaag, 100 jaar na de oprichting van het Familienverband, veranderd. Wat de technologie betreft, hebben de digitalisering en het internet veranderingen in de werkmethoden veroorzaakt; wettelijke voorschriften moeten worden nageleefd; plaatselijke archieven, b.v. bij de parochies, bestaan bijna niet meer. Belangrijke nieuwe impulsen ontstaan

  1. a) door samenwerking met onze leden
  2. b) via externe onderzoeken bij het Familienverband en
  3. c) door toevallige ontdekkingen.

Bouwstenen

Een schatkist voor genealogisch onderzoek zijn de hierboven vermelde bouwstenen, die in de loop van vele jaren werden verzameld en in afzonderlijke boekjes werden afgedrukt.

Uittreksels uit primaire en secundaire bronnen, bijvoorbeeld een uittreksel uit het kerkregister van Derenburg 1655-1722, werden voor dit doel bewerkt en afgedrukt met verwijzing naar de oorspronkelijke bron.

Dit varieerde van de korte notitie “De maagd Margarethe Schrader was peettante van xxx in 1715” tot uitgebreide vermeldingen in belasting- en gerechtsregisters. (Foto van 2 bouwstenen)

Zo zijn, vooral in de eerste 20 jaar van het bestaan, 9.000 bouwstenen verzameld, variërend van kerkboekaantekeningen van één regel tot teksten van meerdere bladzijden.

BandHeftJahrEinzelheiten
I119210001 – 0500
I219220501 – 1000
I619241001 – 1500
II919261501 – 2000
III1319292001 – 2500
III1719323001 – 3500
IV1919343501 – 4000
IV2119364001 – 4500
IV2319384501 – 5000
V2519405500 – 5692
VI19995500 – 9000
uittreksel uit kerkregister
Uittreksel uit “bouwsteen"
Einzelheit 2
Uittreksel uit "“bouwsteen“

Elk van deze archiefbanden I – VI met bouwstenen heeft een eigen uitgebreide plaats- en buitenlandse namenindex.

Geïnteresseerde genealogen kunnen voor raadpleging contact opnemen met de dichtstbijzijnde bibliotheek, die beschikt over de volledige collectie van elk van de bulletins.

Bovendien kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het Familienverband.

Archief van het Familienverband Schrader

Het archief is het hart van het onderzoek en van het Familienverband.

De huidige onderzoeksactiviteiten en de uitwisseling met leden en geïnteresseerde genealogen zijn gebaseerd op de archiefstukken.

Foto: G. Schrader

Geschiedenis van het archief

In vroegere decennia bevond het archief zich vaak bij de desbetreffende archivaris.

Naarmate de hoeveelheid archiefmateriaal toenam, kon deze praktijk niet langer worden gehandhaafd en vond het archief vele jaren zijn voorlaatste onderkomen in Eutin, in het huis van de toenmalige archivaris.

In 2009 werd een locatie gezocht die aan de nodige infrastructurele voorwaarden voldeed en centraal bereikbaar was.

Die plaats werd gevonden in het klooster van Jerichow in de streek Altmark in Saksen-Anhalt. Er werd een contract ondertekend met de “Jerichow Klooster Stichting” om het archief permanent onder te brengen.

In 2009 verhuisde het archief naar zijn huidige locatie, waarschijnlijk voor de laatste keer.

Geschiedenis van het bestand

De ontwikkeling van de bestanden is onlosmakelijk verbonden met de onderzoeksactiviteiten en -prioriteiten van het Familienverband.

In een poging om alles te verzamelen wat met de naam Schrader te maken heeft, werd literatuur over personen met de naam Schrader verzameld, evenals verschillende producten  die door hen werden gemaakt.

Kennis over genealogie en heraldiek was 100 jaar geleden nog niet beschikbaar op het internet, dus werd er natuurlijk ook vakliteratuur verzameld.

Algemeen en streekgebonden bronnenmateriaal vervolledigt de basis.

Het onderzoek van de Schrader-families, dat in familie-dossiers is gedocumenteerd, berust hierop.

Er kan geen eenduidige herkomst worden vastgesteld voor het archiefbezit, noch geografisch, noch bijvoorbeeld volgens nalatenschap.

Het zwaartepunt van de verzamelactiviteit kan echter duidelijk worden gelegd bij de eerste 20 jaar sinds de oprichting van de familievereniging, voordat de Tweede Wereldoorlog met zijn nasleep ook onze onderzoeksactiviteit blijvend veranderde.

Het archiefmateriaal bestrijkt de jaren 1850-2000.

Karl Schrader_B_500

Een opmerkelijk prestatie leverde Karl Schrader, die op 4 april 1834 in Wolfenbüttel werd geboren als zoon van een arts. Van 1853 tot 1856 studeerde hij rechten en politieke wetenschappen aan de universiteiten van Berlijn en Göttingen. Zijn latere werk in Berlijn was zo omvangrijk en langdurig dat alleen een uitvoerige beschrijving informatie kan geven over zijn werkterreinen.

Paul Schrader_B_500
Paul Schrader

Paul Schrader (1874 – 1950) heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de naam Schrader bij theedrinkers een kwaliteitslabel is geworden.

Bestand 1
Handschriftenkunde_B_500
Bestand 2

Overzicht bestand

Het Schrader-archief beschikt over ca. 30 meter rekken en 5.000 onderdelen .

Het is verdeeld in 11 deelbestanden:

BestandInhalt
ABücher, Artefakte von Schrader-Autoren
BBücher, Artefakte über Schrader-Personen, Orte und -Objekte
FSammlungen zu Fremdsippen mit Schrader-Bezug
GGenealogische Literatur, allgemein
HLiteratur zur Heraldik, allgemein
PPeriodika mit Bezug zur Genealogie
QQuellenmaterial, allgemein
RQuellenmaterial mit Regionalbezug
SSippenordner, Sippenakten
VVeröffentlichungen des Familienverbandes Schrader
XVerbandsinterna

Naar het inventarisoverzicht (voorlopig, onvolledig ontwerp).

Uitlenen is niet mogelijk aangezien het archief niet permanent bemand is. Informatie kan worden verkregen bij de archivaris.

Bibliotheken/Archieven

pdf-file

I. Archieven met het volledige bestand

De negen hieronder vermelde archieven beschikken over de volledige verzameling van de “Mitteilungen” van het Schrader Familienverband, inclusief indexen sinds 1921:

Berlin
HEROLD, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften,
Archivstraße 12-14, 14195 Berlin,
Tel.: 030-83901-100,
bibliothek@herold-verein.de

Darmstadt         
Hessisches Staatsarchiv Darmstadt,
Karolinenplatz 3, 64289 Darmstadt,
Tel.: 06151-165-900, Fax:-901,
a.schaefer@stad.hessen.de

Dortmund
Genealogisch-heraldische Arbeitsgemeinschaft ROLAND zu Dortmund e.V.
Postfach 103341, 44033 Dortmund,
Tel.: 0176-4382-1583 (Frau Sigges),
info@roland-zu-dortmund.de

Halle/S. 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Zeitschriftenstelle
August-Bebel-Str. 13, D-06098 Halle/S.
Tel.: 0345/5522172
Bettina Günther-Kunert
bettina.guenther-kunert@bibliothek.uni-halle.de

Herne
Martin-Opitz-Bibliothek
Berliner Platz 5, 44623 Herne,
Tel.: 02323-162805,
information.mob@herne.de

Koblenz
Rheinische Landesbibliothek Koblenz
Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz,
Tel.: 0261-91500400,
info.rlb@lbz-rlp.de

Magdeburg
Stadtarchiv Magdeburg
Fachdienstleiter PD Dr. Christoph Volkmar
Mittagstr.16, 39124 Magdeburg,
Tel.: 0391-540-2141,
archiv@magdeburg.de

München 
Stadtarchiv München
Winzererstr.68, 80797 München,
Tel.: 089-23330801,
stadtarchiv@muenchen.de

Münster 
Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen
Bohlweg 2, 48147 Münster,
Tel.: 0251-4885-0,
westfalen@lav.nrw.de

II. archieven met onvolledige bestanden

De dertien hieronder vermelde archieven bezitten onvolledige verzamelingen van de “Mitteilungen” van de Schrader Familievereniging uit de jaren vanaf 1921:

De nummers tussen haakjes geven het nummer en het jaar van uitgifte aan.

Berlin
Staatsbibliothek zu Berlin
Unter den Linden 8, 10117 Berlin,
Tel.: 030-266-0 oder 030-266-433888 (Auskunft)
(7.1925-18.1933; 23.1938-24.1938)

Berlin 
Humboldt Universitätsbibliothek
Unter den Linden 6, 10099 Berlin,
Tel.: 030-2093-99370,
info@ub.hu-berlin.de
(25.1940 – 32.1956)

Braunschweig
Staatsbibliothek Braunschweig
Schlossplatz 2, 38100 Braunschweig,
Tel.: 0531-470 68 35,
staatsbibliothek@braunschweig.de
(1.1921/24 – 32.1956)

Bremen
DIE MAUS, Gesellschaft für Familienforschung e.V. (Staatsarchiv Bremen)
Am Staatsarchiv 1, 28203 Bremen,
archiv@die-maus-bremen.de

Düsseldorf
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Universitätsstr.1, 40225 Düsseldorf,
Tel.: 0211-81-12900
(1.1921 – 30.1948/50)

Göttingen
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen,
Tel.: 0551-395212,
sekretariat@sub.uni-goettingen.de
(1.1921 – 24.1938)

Hamburg
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg,
Tel.: 040-428382233,
auskunft@sub.uni-hamburg.de
(1.1921 – 24.1938; 31.1953 – 36.1975)

Heidelberg
Universitätsbibliothek Heidelberg
Plöck 107-109, 69047 Heidelberg  –  (Postfach 105749),
Tel.: 06221-542380,
ub@uni-heidelberg.de
(1.1921 – 31.1956)

Kiel 
Universitätsbibliothek Kiel
Leibnizstr.9, 24118 Kiel,
Tel.: 0431 8804701,
info@ub.unikiel.de
(1/6.1921/24(1924) – 31/36.1953/75(1976))

Köln
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Universitätsstr.33, 50931 Köln,
Tel.: 0221-4702374,
direktor@ub.uni-koeln.de
(1.1921 – 32.1956)

Leipzig
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstr.6, 04107 Leipzig,
Tel.: 0341-9730577
info@ub.uni-leipzig.de
(1.1921 – 32.1956)

Leipzig
Deutsche Nationalbibliothek
Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig,
Tel.: 0341-2271-0
(1.1921)

Mainz 
Wissenschaftliche Stadtbibliothek
Stadtverwaltung Mainz
Rheinallee 3 B, 55116 Mainz,
Tel.: 06131-12 26 51 und 06131-12 26 52,
stb.auskunft@stadt.mainz.de
(1.1921 – 36.1975)

III. De Duitse Nationale Bibliotheek in Frankfurt/Main

De Duitse Nationale Bibliotheek in Frankfurt/Main, waaraan het Familienverband Schrader overeenkomstig de wet op de Duitse Nationale Bibliotheek (DNGB) van 22.6.2006, §14 en §15, een afleveringsplicht heeft, beschikt over een oude voorraad van nummers van 1953 tot 1975, alsmede alle nummers vanaf jaargang XI (nummer 57/2012).

Frankfurt/M
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt/M.
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt/M.,
Tel.: 069-1525-0
(31.1953 – 36.1975; 57.2012 – 62.2017; 63.2018; 64.2019)